Sida:Normalupplagan (1911).djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 25. I redo ; ty den stund I icke menen kommer Människo* sonen.

Hvilken ttr nu den 

trogrne ocA kloke tjänaren, hvilken hans herre har satt öfrer sitt husfolk för att gif va d^n deras mat 1 rätt tid?

SaUgr den tjänaren, hvil- 

ken hans herre finner så grÖ- rande, när han kommer I

Sannerligen säger jag 

eder : Han skall sätta ho- nom (Jfver alla sina ägo- delar.

Men om den onde tjäna- 

ren säger i sitt hjärta : min herre dröjer,

och han begyimer slå 

sina medtjänare och äter och dricker med de druck- na,

så skall den tjänarens 

herre komma den dag han icke väntar och den stund han icke vet

och hugga honom i 

stycken och gifva honom hans lott Ibland skrym- tame. Där skall gråten och tandagnisslan vara.

KAPITLET. 

Jttiu» franutäUer Ukiuiaer om dt tto Jungflruma och om de betrodda punden och Ubrer om den yUereta Ven, 1—13 Ev. 87 S. efter Trefald., v. 14r-90 HOffm. 2 ktg. samma 8., v. Sl-48 Er. 86 B. efter Tief ald. skall himmelriket varda likt tie jung- {4B)LDk.l8,«af. 1 Kor. 4, 8. OkT kafet. 86, SI, 88. Lok. 88, 89 f. (Sll D^. f rur, som togo sina lampor - ochgingo ut att möta brud- gummen.

Men fem af dem voro 

visa och fem f åvitska.

De fåvitska togo sina 

lampor och togo ingen olja med sig;

men de visa togo olja i 

sina käril tillika med sina lampor.

Då nu brudgummen 

dröjde, blefvo de alla söm- niga och somnade.

Men vid midnattstid 

vardt ett anskri : Se, brud- gummen I Gån ut att mö- ta honom.

Då stodo alla dessa jung- 

frur upp och tillbedde sina lampor.

Och de fåvitska sade till 

de visa: Gif ven oss af eder olja; tövara lampor slock- na.

Men de visa svarade och 

sade: Nej, det torde då icke räcka till för oss och eder. Gån hellre till dem, som sälja, och köpen åt eder själf va.

Men under det de gingo 

bort för att köpa, horn brudgummen, och de, som voro redo, gingo in med honom till bröllopet, och dörren tillstängdes.

Sedan kommo ock de 

andra jungfrurna och sade: Herre, Herre, låt upp för oss I Matt. 8. 18. 18,48. 85,30. 95 (IDLak. 13, 85 f . 61