Sida:Norska folksagor och huldre-sägner.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4
PETER CHRISTEN ASBJÖRNSEN.

äkta och godt ärfdagods, det husliga hemmets såsom fosterlandets, det som smyckar stugan eller drägten lika väl som det, som gläder eller gagnar hela folket, och framför allt hörer till sådant fädernas tro, deras mod, kraft och friborna sinne, deras sedvänjor i hvardagslag som vid högtider, deras lekar och sång, deras idrotter, slöjder, sagor och sägner.

Då nu så olyckligt är, att folket såsom lefvande helhet ej uti samma mening som förr håller vid allt detta, aktar det och förkofrar det, så måste den enskilde ingripa, och gör han detta på det rätta sättet, så uträttar han för visso dermed något, som efterverlden en gång skall tacka honom för. Och skulle han också icke vinna en enda man i sin egen samtid till bundsförvandt för att återupprätta det, som är kommet ur sina gängor, så kan han blott genom att kärleksfullt uppteckna hvad han vet blifva en läromästare för kommande tider. Och skulle han dertill ofta frestas att blifva nedslagen, då han blott ser förstörelse omkring sig, så får han styrka sig med hoppet att såsom en af de der glömda skrifvarena i medeltiden, hvilka skrefvo och ideligen skrefvo nya afskrifter än af den bibel, som var menige man en förbjuden bok, än af den antika fornverldens då ej fattade mästerverk, få blifva verktyg för något bättre än det han sjelf lefver i. Ty om honom kan med ökade skäl brukas det ord, som skalden vänder till den försoffade arbetaren i medeltidens natt:

«Öfver tusenårig afgrund så en bro du stilla slår
Mellan tusen år bakom dig och framför dig tusen år.»

Är det någon, som i våra dagar här i Norden har slagit en sådan brygga ifrån fäder till efterkommande, så är det Peter Christen Asbjörnsen, som genom sina mästerliga uppteckningar af Norges Folke- og Huldre-Eventyr gjort det. En märkligare bok än samlingarna af dessa «Eventyr» har blott sällan kommit ut här på vår nordiska halfö, och det är mödan väl värdt att närmare lära känna så väl mannen som hans verk.

Asbjörnsen är född i Christiania den 15:de Januari 1812 och är således så godt som årsbarn med Norges frigörelse och