Sida:Norska folksagor och huldre-sägner.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15
PETER CHRISTEN ASBJÖRNSEN.


Det hade varit min afsigt, då jag mottagit det angenäma uppdraget att med en biografi öfver Asbjörnsen inleda en ny svensk upplaga af några bland hans sagor och sägner, att också gifva en åtminstone antydande framställning af dessa sagors stora kulturhistoriska värde eller dessa sägners folkpsykologiska betydelse eller åtminstone af de stora förtjensterna i Asbjörnsens sätt att berätta dem. Men jag afstår från allt detta, viss om, att boken talar för sig sjelf och att framför allt konstnärernas ypperliga teckningar, bland hvilka åtskilliga finnas, som helt enkelt äro mästerverk, här skola gifva kommentarier och upplysningar nog. Vare det derför nog sagdt, att ingen tredje lyckligare än Asbjörsen och Moe träffat det fornärfda och dock på samma gång äkta nutida i sagorna, och att ingen mer osökt än Asbjörnsen vetat att berätta de vidskepliga sägnerna eller i skönare skildringar af natur och folklif inkläda dem. Derför är det också dessa mäns ära och allra synnerligast Asbjörnsens, att hafva bragt i dagen och fört till heders igen mästersmidena af folkets egen diktkonst och att dermed också hafva gjort den största insats i Norges nationella bildning, som detta land näst sin politiska frigörelse i vårt århundrade mottagit.

Ära derför åt den gamle sagoveteranen!

Den hyllning, som honom tillkommer, kan ej ökas deraf, att svenska röster deri deltaga, men bör ej heller deraf mista sitt värde. Och döljas bör minst af allt, att det storverk, han utfört för Norge, på många vägar återverkat och fortfarande återverkar på Sverige.

Ära derför ännu en gång åt den gamle!
Jörgen Ingebrigtsen Moe.

Ehuru endast ett fåtal af de utaf Moe uppteckade sagorna återfinnes i denna samling, torde dock några biografiska uppgifter om denne Asbjörnsens trofaste forskarbroder här vara på sin plats.

Moe är född 22 April 1813 på gården Moe i Hole socken i Ringerike. Hans fader, Ingebrigt Olsen, som var en högt aktad