Sida:Om Norge.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
24

antaga den. Intet band förenar folkslag starkare, än det att nyttja samma Lag.

På landet äro de så kallade Böjde-Ting den förste instansen, der Sören skrifvaren är Domare biträdd af 8 så kallade Dingsmän eller Laugrettsmänd. I Länen deremot och på ön Svanö i Bergens Stift hållas Birke-Ting och Sören Birkeskrifvaren är Domare.

Andra instansen är Laugstinget, som hålles i hvarje Lagmansdöme tre gånger om året. I Länen dömer en Öfver-Birkdomare i andra instansen.

I Städerna förhålles olika efter deras serskilta inrättning.

Hof-Rätten i Christiania utgör tredje instansen.

Inrättningen af Landsmilisen bestämmes igenom Förordningen af den 28 Februari 1705. Utskrifningen sker efter folkmängden; men bestämde föreskrifter skola saknas till allmogens skyddande ifrån att bero af Officerares godtycke vid utskrifningar. Egentlige tjensttiden är nio

år