Sida:Om Norrlands skogar.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
11
OM NORRLANDS SKOGAR.

skall här söka giva skäl för min åsikt och påpeka några synpunkter, som synas mig beaktansvärda för dem, som vilja arbeta för Norrlands och därmed för hela vårt fosterlands utveckling och väl.

För den vanliga skogens rationella vård så väl ur ekonomisk synpunkt, d. v. s. med högsta möjliga afkastningsförmåga, som ock ur fysiologisk synpunkt, d. v. s. dess hållande vid den kraftigaste och snabbaste möjliga tillväxt, hvilka två synpunkter alldeles sammanfalla, anser jag följande villkor vara de viktigaste:

1. Att skogsafverkningen inom de vanliga skogarna genom lag bindes så, att den får omfatta endast mogna, öfvermogna och skadade träd, och att denna lag så affattas, att den ej lägger hinder i vägen för skogenes fullt rationella vård.

2. Att öfvermogna och skadade träd fortast möjligt afverkas.

3. Att, hvad skogshemmanen beträffar, sådana åtgärder vidtagas, att jordbrukets likaväl som skogsbrukets intressen tillgodoses, så att ej det förra behöfver lida skada af det senares utveckling.

4. Att allt hvad möjligt är göres för att befordra invandring till Norrlands skogstrakter af nybyggare, hvarigenom, utom andra mycket stora fördelar för hela landet, det bästa tänkbara skydd mot skogseldar skulle åstadkommas.

5. Att kreatursbete i de egentliga skogarna förbjudes, eller åtminstone i möjligaste måtto inskränkes.

* * *