Sida:Om Norrlands skogar.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13
OM NORRLANDS SKOGAR.

mindre för gran. På gynnsamma lokaler kan man dock erhålla betydligt lägre tidsvärden.

För de olika breddgraderna är tiden för trädens mognad ej så mycket varierande, som man skulle kunna vara frestad att antaga, utan är i det närmaste densamma på lokaler af samma eller lika god beskaffenhet inom de olika delarna af norra och mellersta Norrland, så att t. ex. på gynnsam terräng ett träd kan vara moget, i den mening vi här ofvan tagit ordet, vid ungefär 130 års ålder så väl vid Kalix älf som vid Ljungans stränder. Men dimensionen är däremot ofta ganska olika, så att skillnaden mellan ett moget träd i sydligaste Norrland och ett sådant i mellersta Norrbotten kan vara 5 till 6 cm. i diameter vid brösthöjd, och dessutom kunna ofta de nordliga träden vara jämförelsevis kortare.

Ned till denna mognadsdimension, hvilken således i de sydligare delarna af Norrland är större än i de nordligare, bör afverkningen kunna gå, ej blott utan skada för skogens bestånd men till fördel för detsamma, ty det är tydligt, att genom borttagandet af ett så stort träd bättre närings- och ljustillgång beredes de smärre kringstående träden.

Vid denna dimension bereder trädet också som timmerämne skogsägaren det ekonomiskt bästa resultatet, ty om äfven ett träd af större dimensioner lämnar större kubikmassa af virke, så har detsamma både fordrat en betydligt längre växttid — t. ex. för en dimension af endast 8 à 10 cm. större diameter ofta inemot dubbla växttiden, — och är dessutom i många, kanske de flesta fall, mer eller mindre angripet af röta. Således visar en enkel