Sida:Om Norrlands skogar.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15
OM NORRLANDS SKOGAR.

roten). Denna lag torde således ej lämna tillräckligt skydd för skogens rationella vård utan tillåter afverkningen att gå ned till en något mindre dimension än den vi här ansett vara mognadsdimensionen. I öfrigt lämnar denna lag garantier för möjligheten af rationell skogsvård, hvarför den alltid bör kunna tagas till utgångspunkt för en god skogslag. Norrbottenslagen är gällande för kusttrakterna och mellanlandet upp till lappmarksgränsen af Norrbottens och Västerbottens län.

För skogsvården inom lappmarkerna gäller den s. k. Lappmarkslagen. Genom föreskriften, att allt, som skall afverkas till afsalu, skall af statens skogstjänstemän utsynas och afstämplas, lägger denna lag ett så stort hinder i vägen för lappmarksskogarnas rationella vård, att dessa säkerligen hvarken nu eller i den närmaste framtiden kunna lämna så hög afkastning och stort tillfälle till arbetsförtjänst, som de skulle kunna göra, om detta stadgande upphäfdes och ersattes med en skogslag, som tilläte afverkning blott ned till mognadsdimensionen.

Utsyningen genom statens skogstjänstemän på de ytterst vidsträckta områden, som lappmarksskogarna intaga, fordrar uppenbarligen en betydligt större, och följaktligen mycket dyrbarare, personal än som nu finnes i lappmarksreviren. Ty först och främst skall den skadade och öfvermogna skogen utstämplas, som till påtaglig skada för återväxten och med ständigt tilltagande försämring af kvalitet kvarstår, och vidare skall det göras utsyning af den mogna skogen, som för hvarje år den kvarstår förorsakar skogsägaren ökad ränteförlust, på