Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

208

När Tyska orden led nederlag i Grunwald mot polska och litauiska trupper, stupade två baroner Ungern von Sternberg där. Vår familj har alltid varit krigisk samt fallen för mysticism och asketism.

Under femton- och sextonhundratalen hade flera baroner von Ungern sina slott i Livland och Estland, och många sägner och berättelser levde länge kvar efter dem. Henrik Ungern von Sternberg med binamnet ’Yxan’ var en vandrande riddare. Vid torneringarna i Frankrike, England, Spanien och Italien var hans namn och hans lans kända och ingåvo fruktan i hans motståndares hjärtan. Han föll i Cadiz för en riddare, som med sitt svärd klöv både hans hjälm och hans skalle. Baron Ralf Ungern uppehöll sig som rovriddare mellan Riga och Reval. Baron Peter Ungern hade sitt slott på Dagö i Östersjön, där han som kapare var en skräck för sin tids handelsmän.

I början av sjuttonhundratalet fanns också en mycket ryktbar baron Wilhelm Ungern, som kallades för ’djävulens bror’, därför att han var alkemist. Min farfar var kapare i Indiska oceanen, där han tog tribut av engelska handelsfartyg, vilkas örlogsmän inte kunde ta honom till fånga förrän efter åtskilliga år. Till sist blev han gripen och överlämnad till ryske konsuln, som skickade honom till Ryssland, där han dömdes till deportation till Transbaikalien. Jag var också sjöofficer, men under rysk-japanska kriget blev jag nödsakad att uppge mitt ursprungliga kall för att ansluta mig till och slåss tillsammans med de zabaikalska kosackerna. Jag har tillbragt hela mitt liv i krig eller med att studera och tränga in i buddhismen. Min farfar bragte denna lära till oss från Indien, och min far och jag antog den och bekände oss öppet till den. I Transbaikalien försökte jag stifta ett sällskap av buddhistiska officerare för att skoningslöst bekämpa den sedefördärvande revolutionen.»

Han försjönk i tystnad och började dricka den ena koppen te efter den andra, lika starkt och svart som kaffe.

»Den sedefördärvande revolutionen! … Har någon någonsin tänkt på den saken förutom den franske filosofen Bergson och den höglärde Tashi Lama i Tibet?»