Sida:På Divans-Bordet.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

25

hemgift han utfästat åt sin goda tjenarinna; men han önskade för hennes lyckas skull se sig förvissad, att hennes fästman verkligen för henne hyste den kärlek, som fordrades för ett lyckligt äktenskap.

Junker Thomas svarade, att han ingen anledning hade att betvida sin kärlek till henne. Han hade väl från sin barndom, sade han, lekt fästman med en annan flicka, om hvilken han ej kunde säga annat än godt, men hvilken blott hans föräldrar utsett till fästmö åt honom. Han tyckte om henne som sin dopvän, och nekade ej, att han ofta funnit nöje i hennes sällskap. Han hade också nog tänkt på henne till hustru; men ännu oftare slagit det ur hågen, emedan hon varit så stolt, gjort sig så förnäm, och icke —

”Jag förstår,” anmärkte egendomsherrn afbrytande.

Thomas fortfor: älven har jag gång efter annan hört, att hennes föräldrar alls inga pengar skola halva; så att jag måste tro det. Jag gör ju således allrabäst, då jag bugar mig och lemnar ifrån mig en qvinna, hvilken ständigt påminner mig om att jag bör arbeta och göra gagn. Kantänka! Nå, lika godt. Hvar och en har sin smak och går sin egen väg. Hon får väl se, hvad hon har en gång, när föräldrarne falla ifrån. Jag för min del är obeskrifligen nöjd med bytet. Kersti från Wartofta, här, har jag haft mig bekant i ett rundt års tid, och efter hon —

”Du älskar Thomas?” frågade egendomsherrn Wartofta-Kerstin.

Flickan rodnade och nedslog ögonen.

”Mina vänner! sade herr Björnram, jag håller mitt löfte. Hemmanet Korpagäll på andra sidan om Lummelund är ledigt efter sina förra åboer. Jag lemnar det i hemgift åt Kerstin, och utan arrende. Det må vara till belöning för de trogna tjenster, hon bevisat min far och mitt hus i flera år. Hon är litet äldre än du, kära Thomas; men — derpå har du väl redan tänkt?”

Det räknar jag icke på, svarade han.

”Saken är då afgjord, sade egendomsherrn. Gåfvobrefvet till Kerstins blifvande man skall jag i afton underteckna; och för att göra er glädje fullkomlig, mina goda tjenare, sänder jag bud efter Thomas’ föräldrar, att i afton bevista trolofnings-