Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Utkast
till
Lag
om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 och 4 §§ strafflagen.

Härigenom förordnas, att 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 och 4 §§ strafflagen skola erhålla följande lydelse:

20 kap. 2 §.

Den, som å skog eller mark, däri han ej äger del eller den han ej innehaver eller äger rätt att nyttja, olovligen fäller träd i uppsåt att trädet eller något därav sig eller annan tillägna, eller, i sådant uppsåt, olovligen tager, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kottar, varde, ändå att han det icke bortfört, ansedd såsom hade han stöld förövat, där värdet går över femton riksdaler. Går det ej över femton riksdaler; vare lag som i 24 kap. sägs.

24 kap. 3 §.

Fäller, syrer eller bläcker man olovligen träd å annans skog eller mark, i uppsåt att trädet eller något därav sig eller annan tillägna, eller tager av där växande träd olovligen ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon nötter eller kottar; varde, evad han det bortfört eller ej, straffad för åverkan, där ej efter 20 kap. gärningen skall annorledes anses; och vare straffet böter, högst ett tusen riksdaler, eller fängelse i högst sex månader. Äro omständigheterna synnerligen försvårande: då må till straffarbete i högst ett år dömas.