Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5

Tager man olovligen å annans skog eller mark växande gräs eller torv eller ock vindfälle eller annat sådant, som ej till bruk upphugget och berett är: straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. Lag samma vare, där någon olovligen tager jord, ler, sand, grus, sten eller annat sådant från annans mark eller tång från annans strand.

Den, som utan lov plockar vilt växande bär å gård eller tomtplats eller i trädgård, park eller annan plantering eller, mot förbud av ägaren eller brukaren av den mark, där bären växa, plockar sådana inom ett avstånd av trehundra meter från boningshus eller ock överträder förbud mot bärplockning, som,, efter ty särskilt är stadgat, meddelats av Konungens befallningshavande, straffes med böter, där ej bären plockats för att omedelbart förtäras. Till samma straff vare den förfallen, som å mark, där sådant icke, efter ty nu sagts, är lovligt, plockar vilda blommor, örter eller svampar eller från marken eller från fällda träd eller vindfällen insamlar tall- eller grankottar, såvida sådant sker i syfte att avyttra vad sålunda plockats eller samlats.