Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Utkast
till
Lag
om ändrad lydelse av 2 § 11 mom. i lagen den 26 maj 1909 om
Kungl. Maj:ts regeringsrätt.

Härigenom förordnas, att 2 § 11 mom. i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt skall erhålla följande ändrade lydelse:

11:o) mål om avsöndring från fastighet under enskild äganderätt eller stadgad åborätt;
mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal eller utskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet;
mål, huruvida fastighet är av beskaffenhet att den må förvärvas av bolag eller förening, mål om tillstånd till ägostyckning;
mål om undantag från tillämpningen av de med avseende å arrende av viss jord å landet inom Norrland och Dalarne gällande särskilda bestämmelser;
mål om naturminnesmärkens fredande;
mål om förbud för allmänheten att å visst område plocka bär eller tillvarataga andra naturalster.