Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Fordenskap.

Till Landh medh Hästar/ Redtygh/ Ryssebär.
Wagner och Släder.
Till Siös med Skepp/ Skutor och Båtar.

Löhn och Betalningh.


Wäll förtecknat igenom godh och klaar Register och Handskriffter.


Inventerningh.


Uppå alle the Partzeler/ hwart slagh för sigh/ såsom ingen tillstädes finnas kunne uthaff Gårdzens Uthgifft/ och tillkommande Nyeåhr till en wiss Upbörd.


Dannesheet.


Till nödtorfftige Uthgåfwer/ till wälförtient Löhn/ Arbete/ uthi Maat/ Dryck och Kläder/ Till Gåfwor och Wälgerninger/ Härbergerning och Gästebudh/ Till Almoser och Hospitaler.


Sparsamheet.


Twert emoot igen/ alt onödigt Slösande och Spillande til at förekomma.

Wällust.


All onödtorfftig fåfäng Sorgo och Bekymmer undfly/ och förlusta sigh medh Wenner/ ährligh Leek/ Snack och an-