Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Ther effter föres heem Medh. Huggest Timberi uthi fult Ny Hugges Skeps-Wircke/ Såge stocker. Acthas at Miöl-qwarner och Såge-qwarner äre färdige emoot Floodh kommer. Köres fram Såge-stockar. Köres fram Timber. Köres fram Steen/ hwar som så behöfwer till Grund- waal. Köpa uthi Distingen Lärfft/ Smide Häst-skoor/ Spijck/ Jern och anant Bohags-rede/ som behöfwes öfwer Åhret. Item/ Förbytes gammal Kopar.

Februarius.

Bindes Nååt/ Mierdar Ryssier och Widie-kassor. males Malt på Wäderqwarner eller Watuqwarner; Törkies Sädh/ males i Miöl och Gryn/ när Wår floden kommer/ Getterna begynna kedla; Hugges Katizo-wedh i Nyet. Hugges Qwern-Wirckie och torckes med Barcken. Achtas Såge-qwarner. Hugges och klyfwes Gärdzle och Stöör. Köres fram Kalick och Steen. Köres fram Tegel-wedh/ Item Kole-wedh om icke Kolaren hafwer honom. Uphugges Weden i Kast/ för än han segnar öfwer Wintren. Hugges och köres fram Tunne Eek/ Bandestakars steppe Watn aff Åkren strax Dagzmäyan begynner komma. Begynna hwessa Stöör och och torkas. Föres Sandh till Tegel-Ladenn medh Slädar.