Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106.
Then andre Bookens

uth Katizor/ straxt Isen är affgångin/ och färdes up the Katizor tillförne uthsättes/ om Isen hafwer slagit them sönder. Ympas Trä/ flittias Trä. Qwistes the Trä uthi NY som skola snart wäza igen/ the Qwistar som skola förödas/ affskäras uthi Nedan. Pynta om Örtesängar/ begynna at såå allehanda Örtefröö. Läggia på Grijser. Snöpas Kalfwar och Griser. Runes Hästar och Fohlar.

Varro:

Et ideo quod semine careant cantherij appelantur, distantq; ab Eqvo sicut capusa Gallo.[1]

Täckia och hålla färdigh Tegelladun och Tegelugnen. Föres hem Sand medh Bååt. Hafwas till redz Drögar/ Bårar/ Sand-kärror/ Reep/ Togh/ Baljor/ Trogh/ R?ssler eller Kalcksichter aff Jern-trådh eller Widior/ Kalckrö?e eller Hackor aff Jern/ Ställning/ Wircke och Spik till Murningen. Ringas Swijn och drifwas uth. Kläckia Höns. Läggia Gäß. Förarbetas Hudar och Skin til Skoor och Fällar. Släppas uth Hästar till Stoden i Nordan Wäder.

Begynna Stoden at Fåhla.

Rödies Ängiar uthi Kråkenedanet. När Must kommer och Brodden är så högh/ han håller Dufwan på Åkren/

  1. "Och eftersom de saknar frö [sädesvätska] kallas de valacker och skiljer sig från hingsten som kapunen från tuppen."