Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
107.
fierde Deel.

så skal thet wältas / både för thet Musten håller sigh bättre widh Rooten; Thet är och sedan bättre at skäras: Doch wil ther hoos wara achtat/ at Åkren icke är klemot/ så at Brädden fastnar widh Mälten / eller ock Kocklan är hårdh/ at Wälten slår Brädden aff ther han är ung eller spädh.

Majus.

Skole alle ängar wara affstängde och i Hägn/ effter H Torssdahg. Hålles Gårdesyner. Såås Linfröö när Häggen blommas. Rensa Örtegårdar. Sno årdrår. Kastas up Leer. Begynna slå Tegel. Begynna Mura. Begynna Dijka. Förwares Wårådrar/ Harfwer och tillsees om Tinnarna tillstädes äre. Hugges allehanda Ankostar / och tårckas Hiwle-Biörck.

Märckies allehanda Booskap/ för än han slipper Wall. Släppes uth Boskap på Holmar och Hagar Fållas på åkren. Tämies unge Oxar till at draga. Släppas Bockar på Holmar. Begynna fara medh Slacht. Bruka Skotnäät sedan Fiskieleeken är öfwerstånden. När Must kommer/ skal thet som upträdt är/ wältas/ thess bättre håller thet Musten/ och går bättre i annan Wägh/ är ock bättre till at breda uth Dyngian. Läggias Skiörar.