Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
108.
Then andre Bookens

Om Pingz-dagh tijd går Strömingen till. Begynnner Torsken gå till/ in till Johannis. Om Ericksmässe kommer förste Botne-flåta. Går Braxen till Leeks. Målckas tre gånger om Dagen. Lyckes Lamben ifrån / och målchas Fåren. Hugges heem Try/ att torckas till Råffse Tinnar.

JVNIVS.

Trädes i annan Wägh. Föres uth Dyngjan. Gödes tiockt på Leran/ tunt och offta på Sanden. Är ock achtandas/ at Dyngian icke uthföres när Enebusken ryker/ ty ther wäxer sällan godh Sädh effter. Somblige wäya ock/ at the hwarken uthköra Dyngia eller ock Träda/ medan Prästemötet är. Dråttes Oxar släppas uth/ när the få fulle Beet. Köres Dyngia på Kåålhagen. Sättias Plantor. Röskes Gässen. Drages till Haaff-fiskiet förste gången. Kastes och röres allehanda Sädh/ at hon icke ornar och brenner. Sees till om Smör/ Salt kött och Salt fisk/ at thet icke surnar/ och för Lake-lösa skuld förderfwas. Flå Bast. Taga Näfwer. HööLaderne hafwas täckte och reene. Hafwes uth allehanda Kläder och klappes. Sees till om allehanda Foderwerck. Såås Rofwefröö Botolphi, senast Peder-Persmässe tijdh. Renses Dudra och allehande Ogrääsz