Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
109
fierde Deel

ifrån Lijnet. Skal man ock hafwa Fördrag at träda uthi Pedersmässo Nyet / thet kallas ock Örtz Nyet/ ty ther wäxer hwizt örth eftier uthi åkren. Bäres uth Lijan. Effter som Rogen går i Bloma S.Johanstijdh/ antingen förr eller effter/ så lijder honom at skäras Oluffzmässe tidh. Kommer och Regn uthi Bloman/ så blifwer ock ther effter swartachtigt Miöl, Sammaledes ock när Rogen är full medh Lösta; Lijka jempt som Rogen blomas / så går han up om Hösten.

JVLIVS.

Trädes i tridie Wägh. Skäres Röör till Boskaps Foder. Brytes Löff. Rensas Lijn. Gallras Hampa. Brännes Swedie landh. Rödies Swedie-landh/ och gärdes omkring. Göres Sädes-laderna reene/ och täckes. Fårdes Qwarne-dammar. Gräfwes och renses Qwarn-hoen/ emedan lijtet Watn är. Upfärdes Fiskie-werckerna / och reenses ååle-kisterna.

Sås gammal Rogh ifrån Oluffzmässe till Larsmässo/ och köres straxt thet är harfwat wäll diupe Watufohrer/ på thet icke myckin Brodd bortskämmes/ när som ther ijles medh/ och han är ny upgången/ och föres Fohrerner ther sedan uthföre/ som Jordmånen tillsäger/ och Land fåres wäll omkring Åkren/ uth medh