Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
112
Then andre Bookens

Walmar till Kortil / Byxor / Strumpor och Tröyja / twå Skiortor / en aff Lärfft / annan aff Blaggarn Skoor 4° Paar om åhret. Inventera. Anamma Räkenskaper. Upköpes Håning och Wax i Michelsmässe Marcknat om så behöfwes. Skola öökerna intagas om Michelsmässo.

OCTOBER.

Hugges Åhrs-weden i Ny / och förr än Trädh blifwa Frost-bijtne / Der Skogen warder oreen aff Sniö och Qwiste-dråp. Hugga Swedie-landh. Tages up Kåål / torkas / saltas och syltas. Tages up Rofwor. Gifwes Boskapen inne. Begynnes gifwa Geeterna inne / Fååren inne / Begynna gifwa Swijnen inne och stödia. Spinnes till Notagarn om Qwellerne. Bindes till Winternooten. Låta binda till Winterskylen. Begynna kämma Ullen. Tröskes om Morgonen. Rökias och torckas Malt. Tagas up Stoden och gammal Föhl / och gifwas inne om Nätterne. Barkas Hwder och Skin. Upköpes Talgh, Hwder och Skin. Mala medh Höstfloden. Räffwarne tijdige. Hålles Wargeskall. Hwar så behöfwes någon Steen / skall köras om Wintren / skal then upbrytas förr är Sniö kommer.