Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
113.
fierde Deel.


NOVEMBER.

Tröskes om Ottorna. Förwaras Liustrer. Brandjern. Skottnäät. Sommernoot och Togen. Förwaras Sköterne. Updragas Båtar/ och förwaras all Siöredskap/ Tackel och Togh lägges under Taak. Skep och Jachter i Winter-läger. Upfärdes och andras Släder/ Drögar och Kälckar. Ther feet Jordh är/ och Rogh brodden ståår tiock/ när Åkren är icke blööt/ så släppes Gödefåren på Brodden. Doch grant achtas Lijff-Boskapen ther ifrån. Stoo Hästarne och Skärpes. Köres i Skogen efter torr Wedh at Arbeta-wedh. Sparas Oxarne till Sniöföhret kommer. Tagas Ijslakan/ Simpor/ under Ijsen. Skäres Röör/ straxt Ijsen är nylagder/ till at täckia medh. Sätties samman Winternooten uthi Nyt??. Töger Knapsimmer/ Trampor och hwad ther till lyder/ hafwes till rede. Fiskie-Tunnor at hafwa lefwandes Fisk uthi/ och begynna först draga uth; Insiögar. Tackerna taga sigh Gumse.

DECEMBER.

Begynna föra heem Åhrs-weden medh första Föhret. Beställes allehanda Willebrådh till Jwl. Hämptas heem till Klafweband/ at förarbeta emillan helgden och Trettonde Dagen.


Then
P