Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Måndagen.1. Hålla Räffst- och Bärga-stempna.
2. Förhöra Saaker och Klagomål
3. Gifwa Befallning om alt thet förnämsta som then heela tilkommande Wekan beställas och göras kan.
4. See till Skep och Båtar/ och all thess Tillbehöring.
5. Item Fiskerij.


Tijssdagen.See till sina Hästar/ Rustningar/ Redetygh och Wärior/ färda Redskap till Landh/ och hwad som fattas förbättra låta.
See til sina Ämbetzmän/ hwad the göra.
See till medh Kocken uthi Köket.
Bruka Jacht/ Fiskerij/ eller annat medh Gillre och Skott.


Ontzdagen.


Besee åhrlige Räntor./ Upbördh och Utghgifft.
Lefwerering och Restantier.
Köpande och Sältande.
Skuld/ Gäld och Betallningh.