Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Torsdagen.1. Besee Wisthuus/ Kornboder och Källare/ huru ther wether före.
2. Och uthi Ladegården medh Boskapen/ Item Stodh och Fohlar och Tryskning/ eller ock uthi then skaden på Åker och Engh/ när then Tijden är.
3. Uthi Bryggiehws/ och medh Mältning och Torckning.
4. Achta sijn Jacht/ Fiskie eller annat Willdwerck.


Fredagen.1. Studera något uthi thet Nya Testamentet/ antingen någon aff Ewangelisterne eller Epistlerne/ een Time eller twå Förmiddagh.
2. Sedan besee sijn Kläde-kammar/ Fatebwr/ så ock allehanda Stufwor och Kamrar/ huru ther witter före medh Bordh/ Benckiar/ Stolar/ Fönster/ Låsar/ Nycklar och medh Renligheet/ och hwad som feelar/ böte låta.
3. See till om Hägnad/ när then Tijden är/ om Örtegårdh/ Trägårdh/ Humblegårdh och Kålgårdh.