Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Lögerdagen.1. Besee Jordebreef/ SlächtRegister/ eller om man hafwer thet som wichtigare är/ Rådslag och Handlingar/ uppå thet at man något ock så ther om kan komma sig thogh medh.
2. See till hwad then heela Wekan är medhgångit/ see till medh Kocken/ och hwad som skal uthtagas till Söndagen/ och then tillkommandes hele Wekans Förtärning.


Söndagen.1. Helge Sabbaten/ höra Mässan och Prädikan/ och tiena HERran GUDH.
2. Studera i thet Gamble Testamentet/
Lära sitt Hussfolck Tucht och goda Seder. Och sedan roo sigh medh Loffligh Wällust och Tijdfördrijff.Then femte Tafla.

Såsom orden och Skick medh godh och flijtig Tillsyn uthi alle andra BohagzSaker nyttige och förnöden äre/ Så will thet ock inthet mindre göras behooff/ at