Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ock så må tillgå medh Uthspijssning till Maat och Dryck/ serdeles för menigt Hwsfolck/ effter som the tå kunna wara till. Och ther uppå hafwer warit författat thenna effterföliande Ordning aff Konung GUSTAFS Kammarrådh/ ther man alt sedan uppå Kongens Slåt och Gårdar/ uppå Skep och elliest på resor hafwer rättat sigh effter. Then rundeligen nogh hafwer warit ställt.

Uthspijssning till een Person om Månaden till 30. Dagar. Doch thenne Ordningen förändras/ förminskas och förbättres effter Personen/ Tijden och Lägenheeten/ som förr är sagt.

Först Fougde Förtäring

Uppå een person om Månaden.

Malt 5 Fr.
Rogh 2. och en halff Fr.
Gryn ett halft Faat.
Miöl ett halft Faat.
Ärter ett halft Faat.
Smör 3. Marcker
Ost 3. Marcker
Salt 2 Marck:
Kött och Flesk 1. L. Pund
Salt fisk 1 L.Pund.
Torr fisk 6 Mark:

Till een person om Åhret.

Spannemål 26. Span/ 1. Fr. itt halfft Faat.
Humble 1. L. Pund 9 Mark.
Smör 1 L. Pund 19 Marck:
Ost 1. L. Pund 19. Marcker.
Salt 1. L. Pund 19 Marcker.
Salt. 1. L. Pund 19. Marcker.
Kött och Fisk 13. L. Pund.
Torrfisk 3. L. Pund 18. Marck.
Saltfisk 13 L. Pund.
Malt och Miöl
Gryn.

Till