Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43.
fierde Deel.

mera hoos them/ som rijke äre. Werket lofwar Mästaren/ och een wijss Förste hans Handel. Och hwar och een förståndig Öfwerheet är/ ther går ordenteligen till. Såsom Regenten är/ så äre ock hans Befallningsmän. Såsom Rådet är så äre ock Borgarne. Een owijs Konung förderfwar Land och Folck. Men när som the Wäldige kloke äre/ så står Staden wäl. Regementet på Jordenne står uti Gudz Hand/ han gifwer thet hwem han wil/ under tijden een dugelig Öfwerheet; Uthi GUDZ Hand står/ om thet lyckas med een Regen/ han gifwer honom een dugelig Cantzler.

Quando justi præferuntur, magna est gloria.
Quando insurgunt impij, fiunt mutationes.
[1]

  1. "När de rättfärdiga styr, blir äran stor. När de ogudaktiga reser sig, sker omstörtningar"
Een
F ij