Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Een wijss Tiänare behagar Konungenom wäl. Een wäl-öfwad Man förstår myckit/ och een Wälförfaren kan tala Wijssheet.

Och än tå thet nu sig så hafwer/ som för berördt är/ at Menniskilig Wijssheet/ Klookheet och Förstånd kan och förmår myckit/så gör hon ändock lijkwäl för sig sielff allena icke alltijd fyllest nogh/ uthi alle Saker. Ty at ändoch wij någorlunda kunna förmärckia/ när itt Fall eller Olycka kan wara på färde/ så är thet doch lijkwäl offta så skickat/ at wij med Mennisklig Krafft och Förnufft ingalunda kunna then förekomma eller affwäria.

Fatum posimus prævidere, sed non prævenire.[1]

Therföre är thet här uthi Begynnelsen sagdt/ at Gudzfruchtan är förste Wijssheeten/ hon är Footen/ Fundamendet och Grundwalen til alt Förstånd; HErre GUDH/ (effter som Josaphat sade) När wij icke weete/ hwad wij skole saga til/ så uplyffte wij wåre Händer till tigh HERRE; Tå finner sig fuller både

  1. "Vi kan förutse ödet, men inte förekomma det."