Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
46.
Then Förste Bookens

Hws/ må tu till thet minsta känna Siukdomen/ och gifwa Rådh/ hurudana diæta man skal tå hålla/ som är thet bästa och tryggaste Medicamentum.

Hwad som Memoriam eller Minnet tillkommer/ med then som ock här til wil göras myckit behoff/ och är allehanda Tings och Sakers trogne Gömmerinna/ hon uppehålles och fostras uthi thenne effterföliande sju Stycker.

1.

Först/ Uthi een godh Natur och Hälsosam Complexion.

2.

Benägenheet Luft och Wilie till thet man kunna wil.

3.

Sätt och klart Sätt/ till thet man achtar behålla.

4.

Oförtrutin Repetitio/ Öffning och Bruuk.

5.

Temepererat Lufft/ klare och luftige Boningar

6.

Hälsosam Maat och Dryck/ och god diæt.

7.

Lagelig Sömpn/ Recreation och Hwijla.
Hwad som ännu meer wara kan/ thet som Memoriam stycker och behåller/ thet finner man in Medicina, & in Libello de memoria Artificiali.
FINIS LIBRI PRIMI.