Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then andra Booken/ om Hwsshållet.

Prover:
24 Capitel

Genom Wijssheet blifwer Hwset
  upbygdt/ och igenom Förstånd
  wid macht hållet. Genom
  ordentligt Hwsshåld warda
  Kamrar fulle aff allehanda täcke och
  kostelige Rijkedomar.

Lära och Underwijssning om Hwsshåldh.

Hwem som GUDH hafwer beskärdt/ war i sig antingen Man eller Qwinna/ eller ock them bådom samfält tillhopa/ Barn eller Folck/ Boskap eller Hemman/ till at äga och förestå/ thet weta menige alle/ at kalla Hwsshåld. Och hwad heller thet kan wara stoort eller lijtet/ tå länder thet jw ther hän/ at man söker ther igenom Hemfredh/ Näringh och Bärning/ och sina ägodelar til att förmera och förbättra/ hulla och hålla thet wid macht/ och sådant kunna rätteligen och wäl