Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

samkar sijn Maat i Andenne. Huru länge liggertu lather? När wilt tu stå up aff Sömpnen? Gå/ soffnu litet/ tag tigh ännu een Sömpn före/ lägg Händerna tillhopa/ at tu må sofwa/ Så skal Fattigdom med hast komma öfwer tig/ såsom een Wandrare/ och ARmodh såsom een bewäpnat Man. Syr:20. v. 30 Hålt tig wänligen medh hwar Man/ Then som wäl brukar sijn Åker/ han gör Dråsen stoor. Om tig tungt Syr:7. v. 16 warder med tijn Näring och Åkwerwärck/ thet lät tig icke förtryta/ ty GUDH hafwer så skapat thet. Hafwer tu v. 24 Boskap så sköt honom/ är han tig nyttig så behålt honom.

Syr:25. v. 5 Om tu inthet församblar i Ungdomen/ hwad wil tu tå hafwa i Ålderdomen

Här uppå är thenne lille Booken författat.