Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Torfisk/ Saltfisk/ Wijn/ Krydder och Frucht. Item Kläder/ Sidentyg/ Sysilke och Lärfft/ tilhålla sit Hws och Boo/ och Kläda sin Hustru/ Barn och Huussfolck med/ föruthan hwad som man ther uthöfwer behöfwer/ uthi Penningar/ till at löna sitt Hwssfolck med/ Fougten/ Fateburs Hustrun/ Ämbetes Folck/ Skipsfolck och Legefolck; Item till at byggia och förbättra Hws och Heman med sampt Wisthuus/ Fatebwr och annan Bohags rede/ och hålla thet wid Macht; Item til att besökia Herredagar/ och uppå thet sätt at kunna hålla sig/ som hwarsom och enom effter sitt Stånd fordrar och kräfwer/ Konungen/ Försten/ FädersLandet och sig sielff/ til åhra; Item swara Gäst/ kommande heem till sitt; Item hielpa sine Barn till Doop och Christendom/ till Scholer och Studier/ och ther så behoof görs/ till at försökia sig uthi fremmande Land/ uthi Konungzlige och Förstlige Hoff/ eller ock elliest hielpa sine Barn till ährlige Gifftermål/ och wara sine Wänner til Wilies med. Item til Almosa/ Präster/ Scholar/ Dicknar/ Spelemän/ Läkare och annat sådant.

Och uthöfwer alt thetta/ at kunna see sig om/ at hafwa een Nöd-penning i Förråd om Ålder/ Soth och Siukdom/ Krijg och Örligh/ Fängelse/ Hunger Dyr-tijd/ Eldh och Haffz-nödh/ eller något annat/ händer påkomma/ at man tå weet något at gå till.