Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

annars Handwärck kunde bedrifwa något/ och göra både them och sig sielfwan ther Gagn med/ uthaff Trää/ Jord/ Fiskeleekar/ Fuglewerck och annat/ så at han icke hafwer behoof at säija/ sig inthet annan kunna eller hafwa till at göra/ än gå fåfäng/ dricka eller dobbla; Wil han see sig wäl om/ och hafwa Luft till at förwärfwa sig något Godt/ flijteligen see till sitt Hws och Hemman/ så ock medh sina Tiänare/ Redhtyg/ Hästar och Harnisk/ och elliest thess emellan/ när han kan så Rooligheet och Tillfälle ther till/ skierpa sitt Weet och Förnufft/ med gode och nyttige Bökers Lässningar/ uthi Lagen/ Andelige och Werldzlige Historier/ Krijgz-konst/ Medicina/ eller andre Booklige Konster/ them han fram för andre menige Menniskior/ något bör weeta och kunna. Tå skal man siellf befinna/ ehuru lång Dagen kan wara/ skal han lijkwäl blifwa stackot nogh.

Thetta wari nu sagdt om then förste Deelen/ igenom hwad Sätt man skal kunna något förwärfwa och komma sig uthi Förråd medh.