Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62.
Then andre Bookens


Then Andre Delen.

Nu fölier then andre Delen/ som är/ at thet är icke myckit/ at hafwa godh Ränta och Inkomst/ och ther hoos något godt kunna förtiäna och förwärfwa/ när man ock icke ther hoos wäl weet och kan hålla sitt til råda/ gömat och bewarat/ uthan låta andre och månge ostyrige Händer löpa ther uthöfwer. Tå äro inge Skrijn eller Kistor/ Kamrar eller Wisthuus/ eller Fatebwr så fulle/ som såluna icke kunna förskingrade och tome blifwa. Förty/ håller och achtar man then för een wijs och förståndig Man eller Qwinna/ at weeta så at kunna spara/ göma och bewara sitt/ såsom man weet/ hurulunda hwar och på hwad sätt/ och uthi hwad Tijd thet kan förwerckas.

Non minor est virtus, quam quærere parta tueri.[1]

Så bleff och aldrig ingen Hundrade Markers Herre/ som icke kunde Fyrick eller Penning äga. Therföre säger Syrach/ at man alt wäl igen läser/ ther som myckin Tilltagning är; Hwad man skal Fougtom i Händer gifwa/ the skal alt räcknas och öfwerwägas/ och all Upbyrd upskrifwas; Skal ock een godh Hwshållare icke

  1. "Det är lika mycket dygd i att behålla det man har som att förvärva det." (Ovidius)