Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

102

framställdes af herrar Annerstedt, Lising, Bonn, m. fl. "Operan — hette det i Allehanda — liknar ej mer förra svenska skådespel än Uttinis arbeten likna gamle Kindströms kompositioner. "Thetis och Pelée" jämfördes med Corneilles och Lullys "Psyché" — liksom den en opera "pour les grandes occasions, pompeuse i högsta måtto".

Francesco Uttini.jpg

Francesco Uttini.

En anmälare i Nya allmänna tidningar för den 8 februari säger bl. a. "Fru Olin och herr Karl Stenborg hade de bägge första rollerna och borde äfven hafva dem. Deras aktion och deras röster hafva förtjust alla, som hört dem spela, den förra Thetis och den senare Pelée. De öfriga hafva äfven bemödat sig att väl uppfylla sina roller, och hafva herrar Lalin, Nordén, Björkman och Lising vunnit mycket bifall. Men hvarmed skall man uttrycka det behag och de retelser, hvilka lekte i unga mamsell Olins spel, som föreställde kärleksguden? Hon gjorde den oförlikneligen väl.