Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

156

af Kina, af fru Müller; hennes förtrogna af fru Augusti; den afrikanske ynglingen Medor, som vinner drottningens hjärta och hand, af Stenborg; herdinnan Belise af mamsell Stading, och som herden Coridon debuterade den sedan så berömde Abraham de Broen. Först den 10 december gafs operan å Bollhuset.

Följande år inträffade en af de mest lysande tilldragelserna i den gustavianska teaterns historia: invigningen af det nya operahuset, Karl Fredrik Adelcrantz' i så många afseenden beundransvärda skapelse, hvilket skedde den 30 september 1782. Konungen hade genast insett Bollhusets otillräcklighet för en stor opera och inköpte därför 1773 af öfverståthållaren Karl Sparre den Delagardieska tomten vid nuvarande Gustaf Adolfs torg samt det vid Arsenalsgatan liggande Ekebladska huset, hvarefter byggnadsarbetena påbörjades 1775 och kostade inalles 440,000 daler s. m. Ursprungligen var det meningen att teatern skulle invigas genom en ny opera, ”Æneas i Carthago”, efter konungens plan författad af Kellgren och satt i musik af Josef Martin Kraus. Denne snillrike, i sin konst grundlärde tyske kompositör for 1778 vid 22 års ålder till Sverige och blef, efter att till konungens nöje ha tonsatt Kellgrens opera ”Proserpina”, utnämnd till kapellmästare. Kraus skref från Stockholm i juni 1781: ”Ändtligen blef mitt arbete på lustslottet Ulriksdal uppfördt, vid hvilket tillfälle jag själf dirigerade orkestern. Hofvet syntes ganska nöjdt därmed, och det sätt, hvarpå konungen förklarade mig sin tillfredsställelse, var öfver all min väntan.” I ett annat bref ett