Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

188

sätt att arbeta på sin artistiska utbildning dels genom frikostiga lönevillkor, dels genom särskilda belöningar för visadt nit, dels också genom understöd för konststudier i utlandet. Dessutom inkallade konungen framstående utlänningar såsom Naumann, Kraus, abbé Vogler, Hæffner och den utmärkte franske dekorationsmålaren Desprèz. Låtom oss vidare erinra oss, att i orkestern tjänstgjorde två konsertmästare och 59 kapellister, att Operans kör bestod af 91 personer, och att baletten räknade ej mindre än 72 medlemmar. Lägga vi därtill två kapellmästare, 28 aktörer och aktriser, fyra dekorationsmålare, två maskinister och tretton lärare i sång, musik och dans, finna vi, att de engagerades antal var mer än 270. Därtill kommo en mängd arbetare i olika fack och ett fyrtiotal elever mellan nio och femton år. De senares första uppvisning ägde rum 1787 på Haga slott och hedrades af konungens närvaro. Man uppförde då ett lustspel i två akter med sång och dans kalladt "Några mil från Stockholm" , där i synnerhet den femtonårige Lars Hjortsberg lär ha utmärkt sig för en ypperlig imitation af den vidtbekante svensk-tyske landsortsteaterdirektören Seuerling.

⁎              ⁎

Denne Seuerling och hans band är säkerligen en af de märkligaste teaterföreteelser, som uppenbarat sig i den svenska landsorten. När den 1737 upprättade Kungliga svenska skådeplatsen gick under, och dess medlemmar skingrades, erhöllo, som redan är nämndt två af dem, Johan Berghult och Petter Lindahl, 1754