Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
187

konungen handledde mig, och jag inskränkte mig till en enda sak, nämligen att utföra hans befallningar". Teaterns angelägenheter afhandlas ofta i deras brefväxling, och bägge voro varmt intresserade för utbildandet af en svensk skådespelarkonst. I ett bref till prinsessan Sofia Albertina från 1787 skrifver Armfelt: "Jag skall försöka att på Kongl. teatern kunna visa, i hvad grad svenskan är möjlig af ett mildt, känslofullt och naturligt uttryck."

187-Armfelt-Svenska teatern 1.jpg

Gustaf Mauritz Armfelt. Dresden 1793.

Och konungen sparade hvarken omsorger eller uppoffringar för att höja sin konstskapelse både i inre och yttre afseenden. Ur sin egen handkassa hade han anslagit ett bidrag af mer än 330,000 riksdaler riksmynt årligen, och personalen uppmuntrades på allt