Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
195

bourgoisien, liksom det svenska för medelklassen. Bland truppens medlemmar kunna vi nämna m:r och m:me Desguillons, som efter truppens upplösning inrättade en förträfflig undervisningsanstalt för Kungliga teaterns elever. Hon var en utmärkt aktris. Lika sublim hon var i dramat såsom Mérope, Sémiramis, Athalie, lika sprittande af lif och skälmskt behag var hon i komedien, lika lugn och värdig såsom mère-noble. Af Gjörwells anteckningar ser man, att de 1790 rådde om Gåshaga på Lidingön, och enligt 1800 års mantalslängd bodde de i n:r 23 Storgatan i gamla Snoilskyska gården. M:r Félix blef 1792 fransk språkmästare med professors titel vid Krigsakademien på Karlberg. Om m:me Félix' debut yttrar Clewberg i en rapport till konungen, att den skedde med succès, ehuruväl allmänhetens omdömen om hennes talang syntes mycket delade. "Hennes sensibilité är ej ännu nog développerad, men allt synes visa, att hon äger fröet därtill. Det som minst behagar hos denna aktris är hennes organ, hvilken är något sträf." I en annan rapport säger han: "Om hennes talang vore lika briljant som hennes garderobe, vore hon bland de största actricer i världen." Anm De la Roche, som efterträdde Monvel, var likaledes en förträfflig aktör och högt skattad af konungen, hvilket framgår af dennes bref till Armfelt. Om m:me Dubois, som hitkom 1791, skrifver Rosenstein till Leopold: "En ny actrice m:me Dubois gör både i comedien och tragedien som première amoureuse mycken sensation." Publikens förtjusning var emellertid den pikanta och högst förträffliga aktrisen m:me Sophie Hus, som lade hela Stockholm för sina