Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
215

regelbundna, vackra dragen, hennes ädla fysionomi, hennes svartlockiga hår och hennes alldeles utmärkta växt, lika smidig och ledig som stolt och fullkomlig, gjorde henne till en af de vackraste kvinnor. Härtill förenade hon ovanligt behag med mycken noblesse i hela sitt sätt att vara. Länge hade hon varit baron Munck tillgifven och hade en dotter, m:lle Jeanette, nu (1794) sju år gammal, som hade särdeles mycket tycke af den unge kungen Gustaf Adolf." "Armida" föregicks den 24 januari af en prolog af Leopold med musik af den snillrike charlatanen abbé Vogler, hvilken den tiden var engagerad i Stockholm såsom "direktör af musiken". Där uppträdde fru Marcadet såsom Talia, mamsell Stading såsom Clio, fru Augusti såsom Minnet och Karsten såsom Apollo, hvilken bland annat sade:

"Från höjden af det lopp jag öfver världen sträcker
som ljusets drott och snillets far
jag en förundrad blick på Sverige riktat har,
på Sverige, som i Gustafs dar
ej mer med svärd och brand nationerna förskräcker.
Ur dessa berg, där förr ett vikingnäste var,
en stad har rest sig upp, som världens aktning väcker,
där snillet njuter rätt och konsterna försvar,
och lagern lika grön, som Maro henne bar,
klär foten af det fjäll, hvars hjässa snön betäcker."

Den sista maj uppfördes konungens enaktskomedi "Frigga", nu enligt den höge författarens önskan af Leopold förvandlad till opera, tonsatt af den musikaliske kamreraren i krigskollegium Olof Åhlström, bekant såsom vårt lands yppersta viskompositör på sin tid. Frigga utfördes af Franciska Stading,