Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
253

räddas han genom öfversteprästens hustru, ypperligt framställd af Schylander, och dotter, på hvilka han gjort ett ömt intryck. Han blir gift med den senare och korad till öns höfding, sedan han för det häpnande folket visat sig som undergörare genom att lyfta allt håret, d. v. s. sin peruk, från hjässan. Kostymerna voro utförda efter ritningar af Desprèz, och den roliga pjäsen hälsades med välförtjänt bifall både af publik och kritik. Undantagsvis märkes äfven en pjäs i den högre tragedistilen, den af Jakob Wallenberg skrifna bibliska versdramen i fem akter "Susanna i Babylon", som redan uppförts i Humlegårdsrotundan och på Eriksberg. Det är en dramatisering af den bibliska berättelsen ur Daniels bok om de orättvisa misstankar, för hvilka Jojakims uti Babylon oskyldiga maka blef utsatt. 1786 uppträdde på Munkbroteatern den italienske lindansaren Spinacutas unga och vackra fru, född Helena Pettersson, i titelrollen och väckte stort uppseende och nästan odeladt bifall. En tid därefter såg man i Stockholmsposten en förtjust spektatör ägna henne en hyllningsdikt, som slutar med följande rader:

"Susanna, i din dygd du lyser bland de sköna;
när du en blick oss ger, förmörkas deras glans. —
Kom, vis dig än en gång, och du skall alltid röna
din skönhet blifva krönt med glädjens lagerkrans."

Liksom Voltaire bland de utländska sorgespelsdiktarne stod främst på spellistan hos oss, var inom komedien Molière den mest omtyckte, och man tröttnade icke att se hans "Tartuffe" med Waltman i titelrollen, "Det tvungna giftermålet" eller "Den