Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

104

sångare, kompositör och sällskapsman. Han gifte sig 1804 med en jomfrue Müller och deltog 1807 i försvaret af Köpenhamn mot engelska flottans angrepp. Han hade svurit att nedskjuta den förste engelsman, som satte sin fot på stadens grund, och han höll sin ed. För sin oförskräckta tapperhet utnämndes han snart till löjtnant vid den frivilliga jägarkår, i hvilken han ingått. Det var nu han komponerade sina präktiga marscher och sina dryckesvisor, hvilka ännu icke äro förgätna i Danmark. Men själfva öfvermåttet af den lycka, som bjöds honom, vållade hans fall. Den varma gunst, som prinsessan Charlotta Fredrika af Mecklenburg-Schwerin, Fredrik VII:s moder, visade honom, i det hon, efter hvad excellensen af Wetterstedt i bref af den 13 november 1809 meddelade excellensen Adlersparre, för hans skull glömde sina plikter som hustru och som furstinna, hade till följd, att Du Puy måste hastigt fly ur Danmark, och man påstår, att han endast hade Fredrik VI:s särskilda bevågenhet att tacka för, att följderna af denna ömma förbindelse icke blefvo för honom af ännu mer svårartad natur. Han reste nu först till Paris och sedan tillbaka till Sverige och begaf sig 1812 åter till Stockholm, där det nya statsskicket lämnade honom tillfälle att återförvärfva sin anställning såsom kapellmästare och sångare, och där han blef en lika oemotståndlig don Juan på som utom scenen.

*              *
*