Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

242

Sid. 99.

Du Puys födelseår uppgifves olika. I Dahlgrens Anteckningar säges det vara 1772 eller 1773, men enligt hans dotters uppgift lär han varit född 1771.


Sid. 108.

Adlerbeth berättar i sina Historiska anteckningar, att kronprinsens döpelseakt ägde rum i Storkyrkan den 15 november, och att galaspektakel samma afton gafs å Operan. Han missminner sig däruti, ty enligt ceremonimästaren Hauswolffs Journal förrättades döpelsen i Slottskyrkan, och spektaklet uppfördes ej förrän den 18 i samma månad.


Sid. 147.

När »Romeo och Julia» 1776 gafs i Norrköping med Margareta Seuerling, född Lindahl, i Julias roll, väckte hon formlig hänförelse hos publiken, och i stadens tidning lästes en versifierad hyllning, som slutar sålunda:

»Min fru! Det fordras ömma slag,
en lycklig skald, en bättre luta,
om er förtjänst sin lön kan njuta,
en allmänhet och icke jag.
 
Det har ock skett: ni är belönt,
vår allmänhet syns ge er ära,
och innan Muser offer bära
så har Olympen er bekrönt.»


Sid. 191.

Etiketten var för konungen numro ett. Han och änkedrottningen voro mönster af högdragenhet, köld och etikett. I de kungligas närvaro fick man endast tala hviskande. När någon röst höjde sig på en slottsfest, ropade konungen: »Sch!...» och hans uppvaktning efter honom: »Sch! sch!» Icke ens i dödens närhet glömde han, hvad etiketten och hans värdighet kräfde. Vid hemfärden från Tyskland i december 1804 voro