Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
243

konungen och drottningen under en våldsam storm nära att omkomma och kunde endast med största svårighet räddas i en fiskarbåt. Fiskaren slungades af en stormil i hafvet, men drogs upp af dåvarande generaladjutanten Cardell, som med den andra armen uppehöll den afsvimmade drottningen. Då Cardell under farans förfärligaste ögonblick hade kastat sin värja och battong ifrån sig i botten af båten, vände sig konungen till honom och yttrade: »Hvem är med mig i egenskap af generaladjutant? Hvar är generaladjutantens battong och värja?»

Alla, som kunde tänkas i uniform, ikläddes sådan, äfven hofkapellet och baletten. Den gamle statssekreteraren Klintberg, som icke följt med sin tids fåfängligheter, fick en dag i vaktrummet hos konungen se en herre, som han icke kände, i en guldsmidd uniform, lysande liksom en fältmarskalks. Han frågade vakthafvande adjutanten, hvad det var för en främmande minister, och fick till svar, att det var hofbalettmästaren Deland.


Sid. 207.

I Dahlgrens Anteckningar liksom i några senare teaterhistoriska uppsatser uppgifves, att detta galaspektakel verkligen ägt rum, hvilket ej kan vara riktigt. Om pjäsen blifvit färdig till kröningen, hade helt säkert denna omtyckta och efterlängtade opera äfven gifvits någon gång under den närmast följande tiden, hvilket icke var fallet, Skjöldebrand hade heller icke behöft ett så vidlyftigt arbete, som han fick vid anordnandet af galaspektaklerna för att fira Karl Johans hitkomst hösten 1810, då operan verkligen uppfördes, om den gått öfver scenen så kort förut, Under de år operaverksamheten varit afbruten hade icke blott dekorationerna blifvit skadade af takdropp, utan äfven orkestermedlemmarna liksom större delen af kör- och balettpersonalen förskingrats.


Sid. 228.

Då Domenico Bossi utförde sitt ypperliga miniatyrporträtt af Fredrika Löf, hvilket hennes intime beundrare,