Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
241
Sid. 88.

Vid galaföreställningen på Drottningholm af operan »Iphigenie» riktade Karsten Achilles’ aria »Sjung folk till eder drottnings ära» till prinsessan Fredrika, och den efterföljdes af jubelrop och applådissemanger.


Sid. 89.

Vid hufvudstadens illuminering märktes bland transparangerna en med inskriften: »Fyra ljus i raden för prinsessan ifrån Baden». På hattmakareämbetets hus stod: »Gud gifve hufvud åt vår smorda, nog skall han få hattar gjorda.»


Sid. 92.

Porträttet af friherre Jonne Hugo Hamilton af Hageby, den s. k. franske Hamilton, är en akvarell af teaterns d. v. andre direktör Karl Brelin. Han var född 1768, blef redan 1782 fänrik vid örlogsflottan och deltog i alla sjödrabbningar under ryska kriget, bl. a. vid Hogland och Öland, samt utnämndes till öfveradjutant och major. Under åren 1792—1794 tjänstgjorde han såsom legationssekreterare och sedan chargé d’affaires vid portugisiska hofvet. 1799—1813 var han andre direktör vid Dramatiska teatern, befordrades 1802 till öfverstelöjtnant i flottorna samt adlades och adopterades 1805 under moderns styffaders namn Carlheim—Gyllensköld. 1814 blef han konteramiral, 1817 friherre under namnet Gyllensköld och dog i Augsburg 1819. Brelin var en lång, mager man med sjukligt utseende, stora insjunkna ögon, stor krokig näsa, hög panna, sluten mun med tunna läppar och liknade i profil Napoleon Bonaparte.


Sid. 94.

Flerstädes har anekdoten om Karsten hänförts till sångdramen »Torparen», men alldeles oriktigt, ty Karsten spelade aldrig den rollen, utan Widerberg.Svenska Teatern, II.16