Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
41

tvåaktskomedien ”De begge kammarpagerne”. Dels var det lilla stycket i och för sig nätt och behagligt, dels utfördes de glada titelrollerna af de förtjusande vackra och välväxta aktriserna Inga Åberg och Eufrosyne Löf, dels och i synnerhet framställde Hjortsberg på ett alldeles glänsande sätt Fredrik den andres personlighet. Han hade där så mästerligt efterbildat den store konungens utseende, minspel, stämma, klädsel, åtbörder och hållning, till och med hans egendomliga sätt att sköta snusdosan, att illusionen var fullständig. Också hyllades konstnären af publikens enhälliga bifall och erhöll af den kungliga familjen till belöning en dyrbar gulddosa. Det populära stycket kvarstod på spellistan ända fram mot 1830-talet och gick några och sjuttio gånger med Hjortsberg i kungens roll, men pagernas framställarinnor växlade.

*              *
*

Då Lars Hjortsberg af sin samtid ansågs såsom vårt lands störste skådespelare, skall jag här ge en kort framställning af hans lefnad i yngre år för att längre fram fullfölja och sedan afsluta densamma.

Hjortsberg tillhörde en gammal Nerikessläkt, hvilkens stamfar var bonden och smeden Lars i Kumla socken och Hjortsberga by, hvarifrån afkomlingarna sedan togo sitt familjenamn, och föddes i Stockholm den 22 november 1772, den fjärde i ordningen af sex syskon. Föräldrarna voro stenhuggaren och appareljören vid kungliga slottet Lars Hjortsberg och hans hustru, operasångerskan Maria Lovisa