Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

58

svarade honom därför vid ett meningsutbyte sturskt och näsvist samt slutade med att utmana honom på duell efter spektaklet. För att icke störa representationen kväfde baron Rålamb sin harm, men rapporterade genast saken till regenten, som befallde, att Ahlgren efter föreställningens slut skulle arresteras och föras till högvakten på slottet, hvarjämte honom fråntogs den kungliga fullmakten. Trots hans ursäkter och hans vackra hustrus knäfall för regenten dömdes han äfven ovärdig att kvarstå vid den kungliga scenen. Detta inträffade i september 1794. Påföljande vår öfverraskades allmänheten af underrättelsen, att herr Ahlgren skulle uppträda på Munkbroteatern i Merciers femaktsdram "Öfverlöparen". Det var ett särdeles effektfullt stycke, som redan 1793 upptagits på denna scen. Det handlar om en fransk soldat, hvilken för sexton år sedan drog i fält och då kvarlämnade i sin fäderneby en späd son. Denne, som aldrig återsett sin far, väljer hans yrke, men förolämpas af sin öfverste och rymmer från regementet. Under namnet Durimel bosätter han sig i en liten tysk stad nära franska gränsen, gör sig där mycket omtyckt och står just i begrepp att gifta sig med sin värdinnas dotter Clary, då ett franskt regemente ankommer till staden. En rival till Durimel, som lyckats uppsnappa hans historia, förråder honom för de franska officerarna. Han arresteras, dömes till arkebusering, och en af dessa officerare, chevalier Saint-Franc, i hvilken Durimel nyss återfunnit sin far, blir den, som enligt order måste föra sin egen son till döden. Det skakande intryck detta drama gjorde vid dess första framförande i