Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

126

lyckliga stämning, hvari kompositören utarbetade den. Han var nämligen då nyss blifven en lycklig fästman. Pjäsens innehåll är i största korthet, att den unga, vackra spanjorskan Constance, Jeannette Wässelius, hennes glada och muntra kammarjungfru Blonde, Justine Casagli, och Belmonts betjänt Pedrillo, Louis Deland, blifvit bortröfvade af korsarer och sålda till paschan Selim, Axel Cederholm, hos hvilken Pedrillo anställes såsom hofträdgårdsmästare. På ett skepp, som Belmont, Karl Lindström, förhyrt, ämna de fly en natt, och Pedrillo dricker seraljens uppsyningsman Osmin, John Brooman, rusig af vin, i hvilket han blandat en sömndryck. Emellertid bli de flyende gripna af janitsjarerna och återförda. Men just då man tror dem förlorade, får Selim ett anfall af ädelmod och friger dem allesammans, hvarpå en ståtlig final afslutar treaktskomedien. I synnerhet Jeannette Wässelius väckte publikens bifall i den kvinnliga hufvudrollen, där hennes härliga stämma gjorde sig förträffligt gällande. Efter henne utförde Sofia Thunberg-Sevelin partiet med samma framgång. ”Hvad öfversättningen angår”, stod det i Journalen, ”kan den väl aldrig göras sämre.”

Den sista oktober gick ”Ungdom och dårskap” öfver Operans tiljor med den i Danmark så ytterst populära musiken af Du Puy. Libretton är densamma, som hos oss ännu på senare tid gifvits med Méhuls musik under namn af ”Målaren och modellerna”. Orsaken hvarför Du Puy under sin anställning vid Kungliga teatern i Köpenhamn kom att komponera den var, att man där under kriget icke