Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

128

första gången öfver danska scenen och hade en lysande framgång, till hvilken icke litet bidrog Du Puys eget briljanta utförande af den hjärtekrossande ryttmästarens roll. Hans uppträdande i den vackra uniformen var en eröfrares, och som kompositör och sångare i en person blef han föremål för en hyllning, som nästan gränsade till tillbedjan. Äfven här hade pjäsen och Du Puy en välförtjänt framgång, och det är i den rollen han är framställd i marmor uti vår Operas foajé. Hans motspelerska var Justine Casagli, och de tre komiska rollerna utfördes af Hjortsberg, Sevelin och Berg.

*              *
*

Som bekant beslöt Norges storting den 20 oktober, att rikets förening med Sverige skulle äga rum, vidtog de grundlagsändringar, som föreningen nödvändiggjorde, och valde den 4 november Karl XIII till Norges konung. Då de kungliga den 14 november bevistade föreställningen af operan ”Caravanen”, mottogos de af starka hurrarop och handklappningar, röster på parterren togo upp folksången, som genast intonades af orkestern, och hela salongen afsjöng den med mycken entusiasm. Med anledning af de norska stortingsdeputerades ankomst till Stockholm gaf dess borgerskap den 16 december en stor bal i den med mycken smak dekorerade börssalen. Festen bevistades af hela hofvet, ifördt den blå och hvita galadräkten, och Kristofer Karsten och Jeannette Wässelius sjöngo för