Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
143

Björnstierna, hoffröken Ebba Oxenstierna och hennes syster Sigrid.

Sista spelåret under Löwenhielms styrelse inleddes operaverksamheten med en representation, hvarvid utfördes: l:o) Den musik, som af professor Du Puy komponerats till Te Deum vid prins Oskars myndighetsförklaring den 4 juli. De sjungande voro fruarna Casagli och Lindström, hofsekreteraren Karsten, herrar Lindström och Kinmanson samt kören. 2:o) Det af m:lle Sainte-Claire komponerade pas de quatre, som på slottet den 12 maj dansades af henne, m:lle Daguin samt herrar Carey och Gabrie. 3: o) Beethovens stora symfoni i A-dur, samt 4:o) för andra gången ”La joute ou les Amours d’été”, pantomimbalett i två akter, uppsatt af balettmästaren Ledet och gifven första gången den 18 juni. Den 25 oktober utfördes såsom konsertafdelning musiken till första akten af Rossinis ”Tancredi”, genom hvilken opera han 1813 erkändes såsom Italiens störste då lefvande operakompositör, men som ej förrän 1829 blef i sin helhet gifven i Stockholm. Programmet afslutades med en pantomimbalett i tre akter af Duport, ”Figaro eller Barberaren i Sevilla”, uppsatt af Ledet och mottagen med mycket bifall. För öfrigt gingo under spelåret endast tre smärre nyheter öfver operascenen. Den första var en komedi med sång i en akt, ”Lantara eller Målaren i pant”, öfversättning från franskan, till hvilken musiken komponerats af den kände musikälskaren Karl Ludvig Lithander, löjtnant vid fortifikationsbrigaden och lektor i geometri vid Krigsakademien på Karlberg. Oaktadt Hjortsberg spelade titelrollen, och