Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

14

då han märkte prinsens häpnad, genast tillade: "Mais je vous prie, Monseigneur, de croire que je n'y ai eu aucune part."

Den 3 november spisades så kallad familjemiddag på kungliga slottet, och samma afton var hela hufvudstaden illuminerad. Två dagar därefter förevar på rikssalen i ständernas närvaro konungens högtidliga adoption af kronprinsen, som därvid antog namnet Karl Johan. På kvällen ägde det första stora galaspektaklet rum på Kungliga operan, hvarvid Gustaf den tredjes och Kellgrens lyriska tragedi "Gustaf Vasa" med Naumanns härliga musik återuppfördes, hvilken galaföreställning förnyades efter samma program den 9 november.

Efter Edelcrantz' afgång hade icke någon ny teaterchef blifvit utsedd, utan de löpande göromålen sköttes af andre direktören för sångscenen, major Nordforss, ensam, emedan talscenens andre direktör, öfveradjutanten major Carlheim-Gyllensköld, på grund af sin tjänstgöring hos konungen vistades i Örebro under där pågående riksdag.

Den mycket teaterintresserade öfverståthållaren Skjöldebrand sände den 1 oktober till excellensen von Engeström ett bref, däri han efter att ha ordat om diverse angelägenheter skrifver: "Om något spektakel skall gifvas på stora teatern, vore nödigt att det snart afgjordes, ty allt är desorganiseradt. Att få ihop Gustaf Vasa är nästan för sent, ehuru aktörer och aktriser finnas af de gamla, äfven tillgång på den lilla balett, som fordras (ehuru den ej blefve synnerligen vacker), men en hop af kläderna äro