Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

16

Friherre Lagerheim, 1,300 Rdr Banco, som till uppförandet af detta Spectakel äro i Nåder anslagne.

Örebro Slott den 6 Oct. 1810.
På Allernådigste Befallning
C. Gyllensköld.
Konungens tjenstgörande Öfwer Adjutant,
Directeur wid Dess Spectakler."

⁎              ⁎

Anders Fredrik Skjöldebrand föddes 1757 i Alger, där fadern, den vittre Erik Brander, var svensk konsul. Vid sin återkomst till fäderneslandet 1767 blef denne för sina förtjänster adlad med namnet Skjöldebrand. Sonen var icke vacker. Han hade en ful näsa, som vanställde hans profil, och hyn blef under mannaåldern krutsprängd, hvilket gaf en rödblå färg åt ansiktet, men han var begåfvad med bländhvita tänder och ett par blixtrande blå ögon, som gjorde hans uppsyn ganska tilldragande. Under 1788—1790 års sjökampanj tjänstgjorde han såsom adjutant hos hertig Karl, med hvilken han redan förut var genom vänskap förbunden. Till följe af sin själfständiga karaktär stötte han sig icke sällan med de maktägande, särskildt vid Norrköpings riksdag, där han tillhörde oppositionen. Han deltog i marsrevolutionen och utsågs att ledsaga den afsatte konungen med familj till Baden, hvilket svåra uppdrag han fullgjorde på ett så värdigt och finkänsligt sätt, att han i hög grad förvärfvade sig den